Financieel

Wat is de legitieme portie?

Als je te maken krijgt met de erfenis van een overleden familielid, kan het begrip “legitieme portie” van groot belang zijn. Het is een term uit het erfrecht die verwijst naar het gedeelte van de erfenis waarop bepaalde nabestaanden recht hebben, zelfs als ze niet in het testament zijn opgenomen. In dit artikel zal ik […]

Schuiven naar boven